Hvilke jobber finnes?

Det finnes en rekke viktige kompetanseområder i finansnæringen og det er behov for mye ny type kompetanse i fremtidens arbeidsliv. 

Eksempel på noen av jobbene som finnes:

 • Finans og økonomi: Finansiell og økonomisk styring, budsjettering, regnskap, revisjon mv. 

 • Forretningsutvikling: Strategi, produkt- og tjenesteutvikling, digitalisering og innovasjon 

   

 • Kundebehandling: Salg, kundeservice, oppfølging av kunder samt kredittvurderinger

   

 • Kommunikasjon: Markedsføring, merkevare, reklame, investordialog, bærekraft 
  og samfunnsansvar 

   

 • Dataanalyse: Statistikk, matematikk, big data, data scientist, databaser 

   

 • Datateknologi: Programmering og IT-utvikling, IT-drift, IT-sikkerhet og cybercrime, UX

 • Kontroll: Juridisk, compliance og risikohåndtering 

 • HR: Personalhåndtering og medarbeiderutvikling 

 • Administrasjon: Stabsfunksjoner, innkjøp 
  og støtte

 

Endringer i fremtidens finansnæring

Finans handler i bunn og grunn om forståelse for risiko. Hurtige fremskritt i digitalisering, politiske endringer og nye forventinger i det moderne arbeidslivet krever at finansnæringen tiltrekker seg ny type kompetanse. 

Blant annet vil det være et stort behov for teknologer, forskere innen samfunn og klima, samt en rekke andre med mer utradisjonell kompetanse. 

Så enten du studerer kommunikasjon eller sykepleie vil finansnæringen kunne være en fremtidig arbeidsplass for deg!