Møt unge i finansnæringen

Den norske finansnæringen består av mange ulike typer jobber, med mennesker med forskjellige bakgrunner. Hver uke introduserer vi unge profesjonelle i den norske finansnæringen. Følg dem på vår instagram @jobbifinans!

blob

Kristian

Alder: 28
Utdanning: Befalsskolen fra forsvaret. Bachelorgrad innen Programvareutvikling ved NTNU Gjøvik. Mastergrad innen Information Security ved NTNU Gjøvik
Jobb: Eika SOC (Security Operation Center)
Stilling: Konsulent IT-Sikkerhet

Eika SOC, Security Operation Center er utøvende for det operasjonelle innenfor cybersikkerhet og anti-svindel for Eika. Vi jobber aktivt med å forhindre svindel for alle våre kunder og ansatte, samt at vi jobber aktiv med å sikre oss mot trusler fra cyberdomenet. Vi bidrar også med kunnskap innenfor sikkerhet innen prosjekter, rådgivning og rutiner.

Elmas.JPG

Elmas

Alder: 27
Studie: Siviløkonom med fordypning i finans, Handelshøyskolen BI Oslo
Bedrift: If Skadeforsikring
Stilling: Produktutvikler - Forretningsanalytiker

Som produktutvikler - forretningsanalytiker i If jobber jeg med utvikling av nye og forbedring av eksisterende produkter samt oppfølgning av eksisterende portefølje der jeg er ansvarlig for prising og lønnsomhet. Vi jobber i et tverrfaglig miljø med spennende og varierte oppgaver som gjør at ingen dager er like. Jeg jobber også mot eksterne partnere der vi jobber for bedre løsninger for våre kunder.

Aina Rastogi.jpg

Aina

Alder: 27
Studie: MSc International Human Resource Management, Kingston University London
Bedrift: If Skadeforsikring
Stilling: HR Business Partner

Støtter ledere med at vi sikrer at vi anskaffer, utvikler og anvender menneskelige ressurser på en optimal måte for at virksomheten skal nå sine mål. Støtter ledere med veiledning og råd for å sikre gode HR prosesser som rekruttering, onboarding for ledere og ansatte, rådgivning i forbindelse med lovgivning ,teamutvikling, og kompetanseutvikling m.m. Ansvarlig fra HR for employer branding initiativ i If.

Navn: Natthaphorn Hansen

Natthaphorn

Alder: 25 år
Studie: Bachelor i økonomi og administrasjon, master i innovasjon og ledelse
Bedrift: Sparebanken Vest
Stilling: Prosjektleder trainee prosess og system

Jeg er en engasjerende kvinne på 25 år fra Bergen og jobber nå som prosjektleder trainee for prosess og system i avdelingen organisasjon og utvikling hos Sparebanken Vest. Mine arbeidsoppgaver går hovedsakelig ut på å forbedre og kartlegge ulike arbeidsprosesser i min avdeling. Når arbeidsprosessene er kartlagt så er det min jobb å finne gode IT-løsninger for å effektivisere våre arbeidsprosesser. Løsningene for å få til smidige arbeidsprosesser er for eksempel å digitalisere dem eller finne gode IT-systemer. I min stilling har jeg et mål om å gjøre manuelt arbeid om til digitale prosesser.

Sehrish Shirazi Azeem.jpg

Sehrish

Alder: 27 år
Studie: Siviløkonom, master innen Strategi
Bedrift: Nordea
Stilling: Graduate/ Management Partner i Personal Banking Norge

Nordea som arbeidsplass er fantastisk spennende. Det er en stor nordisk bank med mange forretningsområder, initiativer og satsninger, men ett felles mål. Her er det et hav av karrieremuligheter! I løpet av mine 1,5 år som Graduate i Nordea har jeg fått muligheten til å rotere rundt i forskjellige avdelinger for å tilegne meg kunnskap og bygge kompetanse innen ulike avdelinger som interesserer meg. Jeg har gjennom dette fått en bedre forståelse av bankens verdikjede, kundene våre i privat - og bedriftsmarked og fått bryne meg på forretningsutvikling. Som Graduate i Nordea har jeg hatt en enorm læringsutvikling og bygget et bredt nettverk. – Det setter jeg stor pris på!

thinh nyguen.jpg

Thinh

Alder: 28
Studie: Master of Communication Design, RMIT University
Bedrift: Gjensidige Forsikring
Stilling: Visuell Designer

Jeg er en designer i avdelingen for design og brukeropplevelse hos Gjensidige. Her jobber vi et sterkt tverrfaglig miljø med kollegaer med varierende arbeidserfaring, alt fra nyutdannet til tosifrede år med erfaring. Sammen jobber vi for å sikre den beste digitale brukeropplevelsen og utvikle fremtidens digitale tjenester for våre kunder. Her er det høyt tempo og jeg lærer noe nytt hver dag.

Marie Brudevold.jpg

Marie

Alder: 28 år
Studie: Medievitenskap
Bedrift: Gjensidige
Stilling: Kommunikasjonsrådgiver

Som kommunikasjonsrådgiver i Gjensidige har jeg ansvar for Instagram- og Snapchatkontoen til selskapet. Jeg jobber med å skape innhold, administrere, svare følgerne våre og engasjere i sosiale medier. I tillegg er jeg programleder i podcasten «Møterommet», jobber en god del med språk og kommunikasjon og kommer med faglige råd der det trengs – både på ekstern og intern kommunikasjon. Jeg sitter i redaksjonen på internkommunikasjon, og bidrar til å komme opp med ideer og konsepter til hvordan vi kan nå ut til egne ansatte. En veldig spennende og variert hverdag!

Christian Brandt.jpg

Christian

Alder: 37 år
Studie: Information Design, University of the Arts, London. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, KHiO, Oslo. Master i Storytelling, Konstfack, Stockholm
Bedrift: SpareBank 1
Stilling: Senior Grafisk Designer / Senior UX Designer

Jeg designer nye og videreutvikler eksisterende digitale løsninger hos SpareBank 1. 

Mine arbeidsoppgaver:

  • Sette fokus på brukerinvolvering og brukerbehov i tverrfaglige utviklingsprosjekter

  • Planlegge og gjennomføre intervjuer og brukertester, samt oppsummere og analysere brukerinnsikt

  • Utarbeide og visualisere konsepter, grafiske skisser og prototyper

  • Fasilitere tverrfaglige workshops og kreative prosesser

  • Bidra til å sikre en gjennomtenkt, helhetlig og god brukeropplevelse

  • Sikre at SpareBank 1s merkevare, verdier og visuelle identitet ivaretas på tvers av kanaler

  • Ivareta og vedlikeholde SpareBank 1s merkevare og bidra i utarbeidelsen av eventuelle sub-brands

Lina Jenset Hjelset.JPG

Lina

Alder: 30 år
Studie: Bachelor økonomi & administrasjon – studerer: MBA fisheries management NHH parallelt med jobb, 2 års løp. 
Bedrift: Sparebanken Møre
Stilling: Autorisert finansiell rådgiver næringsliv

Stillingen innebærer rådgivning vedrørende finansiering, plassering, sikringsforretninger, og forsikring. Vi har tett samarbeid med personmarked og datterselskapet Møre Eiendomsmegling, og kan derfor gi kundene et totaltilbud. Kompetanse på bransje er viktig for å kunne forstå selskapenes sesongvariasjoner og utfordringer. I tillegg er tett dialog og tillit med bedriftsleder nødvendig for å kunne avdekke risiko og igjen forstå kundens behov og ønsker. Møter foregår i stor grad på kundens arena ute i bedriftene. Dette er nyttig for både kunden og for oss som rådgivere. Vi er med på å skape møteplasser for våre kunder ved å arrangere faglige og sosiale sammenkomster. Her skaper vi en relasjon til kundene, og kundene får knytte kontakter og utveksle kompetanse med andre bedriftsledere i sitt område eller bransje. Arbeidet er spennende, variert og lærerikt, men samtidig krevende. Rådene vi gir skal være kvalifiserte, og gi kunden og banken det beste utgangspunktet for lønnsom drift.

 
Cecilie Bjørnøy3.jpg

Cecilie Bjørnøy

Alder: 30 år
Studie: Bachelor i eksportmarkedsføring. Studerer master i ledelse med spesialisering i Strategi og forretningsutvikling ved siden av jobb
Bedrift: Sparebanken Møre
Stilling: Fagsjef Utvikling 

I 2011 ble jeg ansatt som Trainee i Sparebanken Møre, og de siste 8 årene har jeg hatt ulike roller i banken. Jeg har blant annet vært autorisert finansiell rådgiver for privatkunder og har også vært innom eiendomsmegling. I 2016 ble jeg ansatt i utviklingsavdelingen, hvor hovedoppgavene mine består av å være fagsjef for kreditt for personkunder, i tillegg til prosjektleder for utviklingsprosjekter. Jeg jobber hovedsakelig med effektivisering av interne prosesser (arbeidsmåter og systemeffektivisering), men også tilrettelegging av selvbetjente tjenester og tilpasninger til myndighetskrav. Jeg jobber tett opp mot andre fagmiljø i banken, f.eks. Digitale kundeflater, IT, Kreditt og Compliance, i tillegg til bankens partnere og leverandører. Hverdagen min er både hektisk, spennende og tverrfaglig, og læringskurven er jevnt over veldig bratt.

Eidmante.jpg

Eidmante

Alder: 27
Studie: Siviløkonom med fordypning i finans, NTNU Handelshøyskolen
Bedrift: If Skadeforsikring
Stilling: Produktutvikler

Som produktutvikler i If jobber jeg med utvikling av nye og forbedring av eksisterende produkter og løsninger. Vi jobber i tverrfaglige miljø med kollegaer med både forskjellige bakgrunn og arbeidserfaring. I tillegg jobber jeg også med våre partnere for å tilby de spesialtilpassede forsikringsløsninger basert på deres behov.

blob

Pernille

Alder: 29 år
Utdanning: «Journalistikk og medievitenskap» fra BI, «Kina studier» fra UiO
Bedrift: DNB
Stilling: Redaktør for DNB ung og innholdsprodusent i DNB Nyheter

Jeg har tidligere jobbet som journalist, og begynte i DNB for tre år siden. Jeg kom inn på et spennende tidspunkt og har fått være med på å bygge opp et sterkt fagmiljø innenfor innholdsmarkedsføring. Jobben min går ut på å jobbe strategisk med redaksjonelle virkemidler for å bygge omdømme, merkevare og salg. Jeg jobber også med sosiale medier for å distribuere innholdet til riktig målgruppe. DNB jobber hele tiden med nye konsepter og i høst ble jeg redaktør for en ny satsning med innholdsmarkedsføring gjennom video og bilder rettet mot unge på Instagram. Sjekk ut @dnbung på Instagram!

Anette Snarset og Vigdis Bonvik, Finans Norge.jpg

Anette & Vigdis

Alder: 23 og 26 år
Studie: Anette har en bachelor i PR og mediekommunikasjon fra BI, og Vigdis har en bachelor i Internasjonal Markedsføring og tar for tiden master i Strategic Marketing Management, også på BI.
Bedrift: Finans Norge
Stilling: Prosjektmedarbeidere

Hva gjør vi? Vi er med på å planlegge og drive #JobbiFinans-kampanjen og Casekonkurranse 2019!

Arbeidsoppgaver inkluderer å drive de sosiale mediene, lage markedsføringsmaterialer og møte forskjellige studentorganisasjoner. Her får vi brukt masse av teorien fra gradene våre i praksis, samtidig som vi lærer mye nytt på en spennende arbeidsplass med høyt tempo!

Maja Larsen.jpg

Maja

Alder: 28 år
Studie: Master i modellering og dataanalyse, aktuarkompetanse fra UiO
Bedrift: Codan Forsikring
Stilling: Prisingsaktuar 

Stillingen som prisingsaktuar går i hovedsak ut på å prise forsikringer slik at selskapet når sine mål. I praksis betyr dette at jeg samler inn skadedata, markedsdata, får tilbakemeldinger fra nøkkelpersoner og bruker dette til å utvikle prismodeller for å prediktere skadene fremover. Jeg jobber med privatmarkedet som betyr prising av produkter som hus, bil, båt etc.

Jeg har en variert arbeidsdag hvor jeg lærer noe nytt hver dag. Det er spennende å jobbe i et mindre selskap, da påvirkningskraften er stor og en kommer i kontakt med mange ulike avdelinger og mennesker.

Marte Aunemo.jpg

Marte

Alder: 25
Studie: Master of Science in Leadership and Organizational Psychology, BI Norwegian Business School. 
Bedrift: Danske Bank
Stilling: Talent Acquisition Supporter

Om stillingen og jobben: I stillingen jobber jeg omtrent 50/50 med rekruttering og Employer Branding. Rekrutteringsdelen består av å avlaste rekrutteringsteamet med oppgaver samt å bistå ledere i rekrutteringsprosessen. Rollens oppgaver under Employer Branding har blant annet bestått av planlegging, gjennomføring og budsjettoppfølging av karrieredager og bedriftspresentasjoner. I tillegg har jeg vært så heldig å få ta del i Danske Bank Livsstil, hvor jeg planlegger treninger og aktiviteter for ansatte i banken, og følger opp budsjett, rapportering og koordinering med de ulike involverte.

PÜl Viksmoen.JPG

Pål

Alder: 27 år
Studie: Juss (Mastergrad i Rettsvitenskap, UiO) 
Bedrift: Finans Norge
Stilling: Advokatfullmektig

Finans Norge er en medlemsorganisasjon for bl.a. banker og forsikringsselskaper. Her får jeg hjelpe medlemsbedriftene med rådgivning i spørsmål som gjelder arbeidsrett og arbeidsliv. Jeg deltar også i tarifforhandlinger hvert år – veldig spennende! Jeg har vært med på forskjellige prosjekter – inkludert Jobb i Finans. Vi arbeider med mye annet spennende, som arbeidsliv, politikk, likestilling, mangfold, kompetanse, m.m. Jeg holder også kurs og foredrag for medlemmene om aktuelle spørsmål.

Marthe Slaatsveen.jpg

Marthe

Alder: 40 år
Studie: Bachelor i systemutvikling fra NITH
Bedrift: SpareBank 1
Stilling: Teamleder

Jeg jobber som teamleder for et tverrfaglig utviklingsteam i SpareBank 1. Teamet består av testere, utviklere, designere og representanter fra forretningssiden. Vi har ansvaret for oversiktsiden i mobil- og nettbanken, og min hovedoppgave er å sørge for at teamet kan levere raskt, med rett kvalitet og skape kontinuerlig kundeverdi til bankenes kunder. Jeg syns det er utrolig gøy å være med og skape løsninger som brukes av så mange mennesker hver dag!

Simen Rudi.jpg

Simen

Alder: 37 år
Studie: Kommunikasjonsutdanning på både Bjørknes Høyskole og Høyskolen i Lillehammer, og videreutdanning innen ledelse på BI.
Bedrift: Fremtind Forsikring
Stilling: Kommunikasjonssjef 

Min jobb er å bidra til at Fremtind Forsikring har god synlighet, både i mediene og til dels i SoMe, på de områdene som er strategisk viktig for oss. I tillegg vil jeg i større eller mindre grad støtte eierne til Fremtind, SpareBank 1 og DNB (som også selger forsikringene) med kommunikasjon på forsikring. Fremtind er et nyfusjonert forsikringsselskap, så nå vil mye av jobben handle om gjøre Fremtind kjent, bygge omdømme og vise det samfunnsansvaret vi tar – noe som også bidrar til vekst. Vi i Fremtind mener det en klar sammenheng mellom digital innovasjon, skadeforebygging og bærekraft – og her er det masse bra å jobbe med!