Om finansnæringen

Banker og forsikringsselskaper er grunnmuren i den norske økonomien. Samfunnsoppdraget til finansnæringen er å sørge for økonomisk trygghet og forutsigbarhet, økt verdiskapning og god håndtering av mange viktige samfunnsoppgaver. Kort sagt kan vi si at finansnæringen består av tre bransjer med hver sin spesifikke oppgave:

Bank

Bankene gir lån, tilbyr sparing og sørger for effektiv betalingsformidling til privatpersoner og næringsliv. Bankene er en forutsetning for andres verdiskapning og er bindeleddet mellom økonomiske aktører i samfunnet.

Forsikring

Skadeforsikringsselskaper sikrer bedrifters og enkeltpersoners verdier om det skulle skje uhell/ulykker. De gjør det mulig for hver enkelt kunde å dele risiko med andre.

Pensjon

Livsforskingsselskapene sørger for økonomisk trygghet gjennom alle livsfasene. Pensjonssparing og livsforskingsproduker hjelper med å skape en forutsigbar fremtid. Vi kan sikre vår egen inntekt ved sykdom, uførhet og pensjons, og vi kan sikre etterlatte ved tap av partner.


ryan-tang-273382-unsplash.jpg