Jenter og teknologi

 

Finans Norge har likestilling høyt på agendaen, og har flere arrangementer i året om dette temaet. Finansnæringen har en jevn kjønnsfordeling, med 47 prosent kvinner og 53 prosent menn, men lønnsgapet mellom kvinner og menn er fremdeles stort. 

jenter+og+teknologi.jpg

I 2018 tjente kvinner i gjennomsnitt 135 000 kroner mindre enn menn i året. Store forskjeller mellom hvilke yrker eller roller kvinner og menn har i næringen forklarer noe av lønnsgapet. Blant annet er kvinner i mindretall i lederstillinger og høytlønte spesialiststillinger.  

Trenger flere teknologer

De senere årene frem har næringen gått igjennom en rivende utvikling med automatisering og digitalisering og derfor rekruttert flere ansatte med teknologikompetanse. I enkelte bedrifter har hver andre nyansatt hatt teknologiutdannelse den siste tiden. Jenter er dessverre klart i mindretall fra denne typer studier. Tall fra Samordnet opptak fra 2018 viste at bare rundt hver fjerde som søker seg til teknologi- og ingeniørstudier var kvinne, se figur over. Hvis ikke flere jenter søker seg til disse studiene, vil mangelen på kvinnelige teknologer følge oss i flere år fremover. At denne kompetansen i tillegg er svært ettertraktet i hele arbeidslivet og nyutdannede går inn i høytlønte jobber kan forverre lønnsgapet ytterligere.

Det finnes heldigvis gode eksempler på flinke jenter som jobber med teknologi i næringen. Les om Olga Kozlova i Fana Sparebank her.

Vi oppfordrer alle jenter med interesse for teknologi å utforske dette videre. Og forresten – ikke glem søknadsfristen til høyere utdanning - 15. april!

header.png
 
Mette Lindbaek