Mangfold som konkurransefortrinn

 

De siste årene har internasjonale forskingsmiljøer vist at mangold bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet. Tirsdag denne uken arrangerte Finans Norge en konferanse om mangfoldsledelse.

diversity.jpg

McKinsey viser i sin rapport Diversity matters at bedrifter med stort etnisk mangfold blant de ansatte hadde 35 prosent større sannsynlighet for å ha høyere økonomisk avkastning enn bransjegjennomsnittet.  

Hvorfor? Det lønner seg.

  • 67 prosent ønsker seg en arbeidsplass med et bredt mangfold -> du blir derfor en attraktiv arbeidsplass og kan tiltrekke deg de beste talenter (Kilde: Glassdoor)

  • 35 prosent større sjanse for lønnsomhet over gjennomsnittet -> små investeringer i mangfoldsstrategi og korrekt opplæring av ledelsen for å skape en inkluderende arbeidsplass vil gi høyere avkastning (Kilde: McKinsey – Why diversity matters)

  • 1,7 ganger større sjanse for å være innovasjonsledende innenfor eget fagfelt -> bli den beste i eget marked (Kilde: Josh Bersin 2016)

  • 70 prosent større sannsynlighet for å nå ut til nye markeder -> større markedsandeler = økt bunnlinje (Kilde: Harvard Business Review, 2013 )

  • Ved å rekruttere flere kvinner inn i arbeidslivet kan det globale BNP øke med så mye som 26 prosent. (Kilde: McKinsey)

Det er avgjørende for finansnæringen å følge med på viktige utviklingstrekk. Ikke bare for å kunne plukke morgensdagens vinnere, men også for å kunne ha en sjanse i den globale konkurransen. Flere og flere ledere i finansnæringen ser på betydningen av mangfold, både blant de ansatte, men også som kriterium for valg av samarbeidspartnere og underleverandør. 

De som ikke ser behovet for mangfold, vil komme dårligere ut i konkurransen om kunder og ansatte. Ansatte og ledere må speile kundemassen for å forstå kundene sine – spesielt i et marked som er i så rask endring.
— Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge
kontor.jpg

I fjor høst gjennomførte Finans Norge en undersøkelse som viste at bedriftene i hovedsak jobber for å bedre likestillingen, ikke for å bedre mangfoldet i bredere forstand, og at hovedtilnærmingen er å telle mangfoldet i bedriftene. Undersøkelsen bekrefter dermed at finansnæringen, som store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Det er derfor viktig at dette nå settes høyt på dagsordenen.

Mangfoldsledelse 2019
Denne uken arrangerte Finans Norge en konferanse sammen med Seema som er Norges fremste kompetansemiljø innenfor mangfoldsledelse. Over 100 personer fra ulike deler av arbeidslivet var samlet for å lære mer om hvordan optimalt bruke potensialet som ligger i ulikhetene blant de ansatte.

 
Mette Lindbaek