HMS på jobb

 

I går var det Verdens dag for sikkerhet og helse på jobb, og selv om det er arbeidsgiver som har ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten, er du en viktig medspiller.

HMS står for:
Helse: fysisk og psykisk arbeidsmiljø, skader, slitasje, sykdom
Miljø: ytre miljøforhold, utslipp, avfall
Sikkerhet: beskyttelse av mennesker, materiell/maskiner og informasjon

HMS

HMS eller Arbeidsmiljøloven, er et regelverk som skal sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar. Arbeidsgiver har hovedansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er tilfredsstillende, mens arbeidstakerne har på sin side et medvirkningsansvar. For å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Om noe ikke er som det skal, kommer Verneombudet inn i bildet.

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.
— Arbeidstilsynet

Noen goder av godt HMS-arbeid, oppsummert:

  • Du kan gå fra jobben like hel som du kom

  • Økt produktivitet og kvalitet

  • Bedre omdømme, noe som er bra for fremtidig rekruttering og ansatte, kunder og leverandører

  • Bedre forsikringspremier

  • Mindre sykefravær, ulykker og skader

 

Les mer om Arbeidsmiljø og HMS på Finans Norge sine nettsider her.

 
Mette Lindbaek