Hvem er Finans Norge?

 

Gjensidige, SpareBank 1, DNB og Danske Bank er noen av de mange finansbedriftene vi kjenner godt til, men hvem er det som driver #jobbifinans-kampanjen? Hvem er Finans Norge?

Nå sitter jeg i Finansnæringens hus midt i Oslo, hvor blant annet Finans Norge holder til. Her jobber det litt over 100 personer som alle arbeider for å skape best mulige rammebetingelser for den  norske finansnæringen. Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.

Finans Norge-logoen på veggen i inngangspartiet.

Finans Norge-logoen på veggen i inngangspartiet.

Brobygger

Store Norske leksikon skriver at en bro er et byggverk som lager vei over fysiske hindringer, særlig over elver eller sund og gjennom veikryss. Det er nettopp en bro som er valgt som symbol i Finans Norge sin logo fordi vi ønsker å være brobygger, mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser, mellom våre medlemmer og ulike interessegrupper og ikke minst medlemmene imellom. Er man på Finansnæringens hus så ser man at bro-teamet går igjen og alle grupperommene har fått navn etter kjente broer. Fra Da Vinci-broen i Ås til den Gamle Bybroa i Trondheim, og på veggene pryder det bilder av disse broene.

Bilde fra møterommet ‘‘Da Vinci-broen’’ i Finansnæringens hus.

Bilde fra møterommet ‘‘Da Vinci-broen’’ i Finansnæringens hus.

Medlemmene

Som nevnt tidligere representerer Finans Norge hele den norske Finansnæringen, og har til sammen over 200 bedrifter med rundt 50 000 ansatte. Våre medlemsbedrifter er primært sparebanker, forretningsbanker, livsforsikringsselskap, skadeforsikringsselskap, sparebankstiftelser og finanskonsern. Vi representerer også fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren. Se full liste over Finans Norges medlemsbedrifter her.

Finans Norge samarbeider tett med alle sine medlemmer og stiller alltid opp med en hjelpende hånd, og som medlem får alle bedriftene følgende:

  • innflytelse i Finans Norge og finansnæringen. Du blir en del av de næringspolitiske prosessene og kan være med å avgjøre våre standpunkt

  • deltagelse i arbeidslivsspørsmål, representasjon i tarifforhandlinger

  • innsikt, kompetanse og kunnskap gjennom å delta på kurs, konferanser og møteplasser hvor blant annet faglige problemstillinger diskuteres

  • deltagelse i tvisteløsninger og felles infrastruktur

  • tilgang til finansjuridisk bistand

  • tilgang til arbeidsrettslig bistand innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett

  • medlemsservice

Les mer om Finans Norge her.

Finans Norge deler Finansnæringens hus med andre bedrifter som jobber med finans.

Finans Norge deler Finansnæringens hus med andre bedrifter som jobber med finans.

 
Mette Lindbaek