Teknologiutvikling og fremtidens arbeidsliv i finansnæringen

 

I 2018 publiserte Finans Norge rapporten “Teknologiutvikling og fremtidens arbeidsliv i finansnæringen”, et spennende skriv om problemstillingene knyttet til digitalisering og teknologiutvikling.

Brytningstid for finansnæringen

Finansnæringen er inne i en viktig brytningstid med en rekke store, globale endringsdrivere. Teknologiutvikling er en av disse. Digitalisering og automatisering medføre store endringer i arbeidslivet. Roboter får jobb som finansrådgivere, chatboter overtar for kundebehandlere, stordataanalyser blir grunnlaget for kredittvurderinger. Digital kundebehandling, direktebetalinger og en rekke andre tjenester på mobil er bare noen få eksempler på konkrete digitaliseringseffekter som treffer næringen – allerede i dag. Det er liten grunn til å tro at denne utviklingen ikke vil fortsette. Og konkurransen blir tøff! I et marked hvor banker og forsikringsselskaper tidligere konkurrerte med andre lignende selskaper, står de i dag overfor konkurranse fra verdens største teknologiselskaper som Google, Apple og Facebook, i tillegg til en drøss av fintech- og insuretech-selskaper som enten samarbeider med, eller konkurrerer om enkelte deler av verdikjeden. Den store omveltningen med digitalisering og automatisering i næringen vil også medføre store endringer i hvordan vi jobber. En av de viktigste oppgavene fremover vil bli å utnytte de enorme mulighetene som ligger i teknologien for å sikre fremtidig vekst og verdiskaping, og at det skapes flere jobber enn det som forsvinner.


blob


Risikofaktor

World Economic Forums risikorapport har utpekt teknologisk disrupsjon som en av de sentrale, globale økonomiske risikoene for 2018. Risikoen for negative økonomiske konsekvenser ved innføring av nye teknologier nevnes som en fremvoksende risiko, sammen med risikoen for arbeidsledighet og økende sosioøkonomiske ulikheter i samfunnet. Det norske velferdssamfunnet som er bygget på arbeidslinjen med høy yrkesdeltakelse og like muligheter, kan bli betydelig utfordret av en slik utvikling. En av de største utfordringene våre vil derfor være å gjennomføre et vellykket kompetanseskifte for å sikre at arbeidskraften har tilstrekkelig og riktig kompetanse for å møte morgendagens behov.

Finans Norge skriver om disse sentrale problemstillingene knyttet tildigitalisering og fremtidens arbeidsliv i finans i sin 2018 rapport TEKNOLOGIUTVIKLING OG FREMTIDENS ARBEIDSLIV I FINANSNÆRINGEN. Rapporten gir en nærmere beskrivelse av digitaliseringens andre bølge og analyserer hvordan utviklingen vil påvirke samfunnet generelt, og finansnæringen spesielt.

Artificial intelligence, [and] big data is a threat to human beings. I think AI should support human beings. Technology should always do something that enables people, not disable people.
— Jack Ma, World Economic Forum 2018


 
Mette Lindbaek