Hva gjør finansnæringen?

 

Finansnæringen legger grunnlaget for samfunnets felles velferd. Både myndighetene og andre næringer er avhengige av våre tjenester for å kunne drive sine egne virksomheter.

 

blob

Finansieringskilde

Finansnæringen er den viktigste finansieringskilden for bedrifter og privatpersoner. Rundt 80 prosent av norske bedrifter finansierer seg gjennom bank (!) – uten finansnæringen ville norsk næringsliv ikke ha tilgang på kapitalen som man behøver til blant annet investeringer, organisatoriske endringer og satsing på forskning og utvikling innad i bedriftene.

 

Sparing

Å ha orden i økonomien er et stort skritt mot et enklere liv. Motivene for å spare er ulike: Noen sparer til et konkret formål (Hus! Bil! Ferie!), og andre investerer med målet om å få avkastning, eller som en økonomisk «buffer» om noe skulle skje.

Finansnæringen tilbyr en rekke produkter som er tilpasset de ulike behovene vi har for sparing.

 

Betalingsformidling

Samfunnet er avhengig av et betalingsformidlingssystem som fungerer knirkefritt. Gjør det ikke det, stanser alt opp. Betalingssystemene tilhører derfor det vi kan kalle samfunnskritiskinfrastruktur på linje med elektrisitetsforsyning og kommunikasjonsnettverk. Betalingssystemet sikrer at penger og informasjon kan flyttes sømløst mellom ulike banker og gjør det enkelt for forbrukeren å velge den beste tjenesteleverandøren og løsningen.

 

Visste du at Norden er ledere innen mobilbank? Les mer her!

 
Mette Lindbaek