Finansnæringen er blodomløpet i norsk økonomi

 

Har du tenkt på at banker og forsikringsselskaper faktisk utgjør blodomløpet i norsk økonomi? Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for økonomisk trygghet og forutsigbarhet, økt verdiskaping og god håndtering av mange viktige samfunnsoppgaver.

 

Finansnæringen består av tre bransjer, bank, skadeforsikring og livsforsikring (pensjon). Til sammen ha næringen mange viktige roller og funksjoner i samfunnet, både for deg og meg, men også for næringslivet og samfunnet for øvrig.


samuel-han-1176188-unsplash.jpg

Banken

La oss starte med bankene. De gir lån, tilbyr sparing og sørger for effektive betalinger til og mellom privatpersoner og næringsliv. Bankene er bindeleddet mellom alle økonomiske aktører i samfunnet – altså mellom deg og ditt nettverk, men også mellom deg og jobben din.

 Bankene er også en forutsetning for verdiskaping i samfunnet. De gir lån til næringslivet som i sin tur skaper vekst og arbeidsplasser.

 

Skadeforsikring

Tenk deg at en skade oppstår. Kanskje kræsjer du bilen din, eller kanskje det er oversvømmelse i huset du bor i etter en flom. Eller du mister bagasjen din etter en reise. Da sikrer skadeforsikringsselskapene verdiene dine hvis du har forsikring. Gjennom skadeforsikring er det mange som deler på risikoen, i og med at det er mange som betaler forsikring. Slik sikrer forsikringsselskapene at de som dessverre opplever uhell får økonomisk hjelp.

 

Livsforsikring

Pensjon er et tema som man kanskje ikke tenker så mye over når men er ung. Men med endringer i pensjonssystemet i Norge, vil vet blir helt nødvendig at du sparer til din egen pensjon i fremtiden. Og jo tidligere man starter med sparingen, jo mindre må man spare hver måned. Livsforsikringsselskapene sørger for økonomisk trygghet gjennom alle livsfaser, med pensjonssparing og livsforsikringsprodukter som kan sikre en forutsigbar fremtid.

Livsforsikring kan også garantere egen inntekt ved sykdom og uførhet.

 

 

VISSTE DU AT: Ordet bank kommer fra det italienske

banco eller banca; bordet eller benken de italienske

pengevekslerne drev sin virksomhet på.

 

 
Mette Lindbaek