Hva forbinder du med en jobb i finansnæringen?

 

I forbindelse med planlegging av #jobbifinans-kampanjen har vi hatt en rekke samtaler med studenter og unge i arbeidslivet for å høre hva de tenker om finansnæringen. Vi gjennomførte også en studentundersøkelse i 2017, som viste at studentene ser på næringen som konservativ og trygg og i mindre grad fremtidsrettet og teknologisk. Faktum er at finansnæringen ligger langt fremme når det gjelder digitalisering. 

studio-republic-644339-unsplash.jpg

Høsten 2017 gjennomførte Finans Norge en studentundersøkelse for å kartlegge deres syn på næringen. De ble blant annet spurt om hva de forbinder med en jobb i bank eller forsikring. Svarene viser at de ser finansnæringen som relativt konservativ og trygg, samtidig som de forbinder en jobb i næringen med økonomiutdannelse. Til tross for den akselererende utviklingen med fintech og digitaliseringen av næringen er de få av studentene som synes næringen som fremtidsrettet, innovativ eller teknologisk.

Undersøkelsen vise også at studenter, særlig innenfor teknologi, har dårlig kjennskap til finansnæringen og er usikre på om næringen er en attraktiv arbeidsplass. 

Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom #jobbifinans! Vi ønsker å vise frem en næring som er både spennende, dynamisk og fremtidsrettet, sier prosjektleder Mette Lindbæk i Finans Norge. 

Studentundersøkelsen ble besvart av nærmere 1100 studenter fra ulike studiesteder over hele Norge. Respondentene var både fra studiesteder som har vært tradisjonelle rekrutteringskanaler for næringen, men også fra skoler og studieretninger som tidligere ikke har vært i bedriftenes søkelys. 62 prosent av respondentene var i økonomistudier ved BI, NHH og liknende, mens 26 prosent i teknologistudier ved NTNU og ved universitetene. Blant de øvrige respondentene finner vi jusstudenter og studenter på ulike samfunnsvitenskapelige fag.

Bilde1.png

Bilde fra studentundersøkelsen

 
Ingvild Kirkedam