Økende behov for ny kompetanse i finansnæringen

 

Finansnæringen ligger langt fremme når det gjelder digitalisering og automatisering, men disse endringene medfører et stort kompetanseskifte. Finans Norges kompetanseundersøkelse viser blant annet et stadig økende behov for teknologikompetanse. I tillegg vil det være behov for ny og utradisjonell kompetanse til næringen i fremtiden.

christopher-gower-291246-unsplash.jpg


Kraften i digitaliseringen i finansnæringen fortsetter med uforminsket styrke. Det viser en nylig gjennomført kompetanseundersøkelse blant Finans Norges medlemsbedrifter. Dette gjør at vi får behov for ny og annerledes kompetanse enn vi har hatt behov for tidligere. 

For eksempel ser vi at digitaliseringen øker behovet for teknologikompetanse, samtidig som det minsker etterspørsel etter kompetanse innen tradisjonelle områder som økonomi og finans. Dette skyldes blant annet at disse områdene blir automatisert og digitalisert. 

Kompetansesjekken er en årlig undersøkelse blant Finans Norge sine medlemsbedrifter som kartlegger kompetansebehovet for finansnæringen i fremtiden, nåværende kompetansegap og bedriftenes strategi for å lukke gapet.

 

Kompetansegap innenfor dataanalyse, teknologi og forretningsutvikling

Det største nåværende gapet innen kompetanse finner vi innen dataanalyse, datateknologi og forretningsutvikling, samt i noe mindre grad, risikostyring og kontroll. Dette betyr at næringen må bli bedre på å rekruttere fra disse områdene.

Faktisk, ved fremtidig rekruttering til næringen anses informatikk og datateknologi som like viktig studiebakgrunn som mer tradisjonelle studieretninger som økonomi og finans. Et annet viktig tiltak er å heve kompetansen blant de nåværende ansatte, men trenden er at bedriftene i større grad bruker eksterne kilder for digitaliseringsoppgaver.

Fremtidens egenskaper

Riktige egenskaper blir like viktige som riktig kompetanse i fremtidens arbeidsliv. Bedriftene i undersøkelsen trekker frem gode samarbeidsevner som den aller viktigste egenskapen i fremtiden. Andre viktige egenskaper er å være initiativrik, selvgående, selvgående, analytisk, ansvarsfull og arbeidsvillig. Legg merke til at dette er egenskaper som går på tvers av studieretninger og profesjonell bakgrunn.

 
Ingvild Kirkedam