Personvern og tverrfaglighet - intervju med Amund Strandå Kristiansen

 

Vi i #jobbifinans ønsker å profilere unge i finansnæringen – og denne uken har vi snakket med Amund, som er styremedlem i SERiøs studentforening, dataentusiast og masterstudent i forvaltningsinformatikk. På mange måter representerer hans studie møtepunktet mellom juss og teknologi – som også er særdeles relevant for finans.

 

I tillegg til å være masterstudent jobber Amund som Saksbehandler i Finansklagenemnda inkasso. Før dette har han også jobbet i BankAxept med brukerstedsservice.


Amund Strandå Kristiansen, Forvaltningsinformatikk, UiO

Amund Strandå Kristiansen

Forvaltningsinformatikk, UiO

 


Hvorfor mener du bedrifter trenger forvaltningsinformatikk?

– Forvaltningsinformatikk er i all hovedsak knyttet til personvernspørsmål. Den nye personvernforordningen (GDPR) krever at bedriftene må gå mer i dybden for å forstå hva som forventes av dem, og hvordan man behandler informasjon. Vi ser også på personvern og personvernsproblematikk i samfunnet, samt hvordan vi kan løse slike spørsmål både i det brede og rent praktisk. Vi ønsker å være med på å gjennomføre slike prosesser på en positiv måte. Innad i studiet er noen av oss mer teknisk orienterte og andre har større fokus på jussen, men alle har litt av begge. Det betyr at vi er tverrfaglige slik at vi både kan snakke med en tekniker, og samtidig forklare de lovmessige implikasjonene. Jeg vet for eksempel at DNB har ansatt folk fra studiet både til compliance og som utviklere. Store bedrifter har behov for folk som kan si om en løsning fungerer teknisk, samtidig som om det er utbedringene som må på plass for at den skal bli optimal juridisk. Det handler om å ha en fot i hver verden.

[Avdeling for forvaltningsinformatikk]: AFINs forskning og studier berører spørsmål knyttet til elektronisk forvaltning (eforvaltning), personvern og informasjonssikkerhet. Forskningen er preget av tverrfaglighet, og er nært tilknyttet forskningen ved Senter for Rettsinformatikk.
— https://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/afin/

Så dere er leddet som kommuniserer mellom fagområdene?

– Ja du kan si det på den måten. Det handler om å kunne snakke to ulike språk og kommunisere begge veier. Jeg tror også at tverrfaglighet blir viktigere i arbeidslivet fremover, og det vil skape store endringer. Frem til nå har mange sittet med samme jobb i årevis uten store forandringer.


Les mer om hvordan kommunikasjon og tverrfaglighet blir viktigere i fremtidens arbeidsmarked.

 

Kan du si litt mer om hva du tenker om tverrfaglighet?

– Tverrfaglighet betyr at man makter å ha flere tanker i hodet samtidig. For oss handler det mest om å kunne det juridiske, med spesiell kompetanse innen GDPR og datasikkerhetsfag, samtidig som vi også har teknisk kompetanse. Man må kunne tenke i flere dimensjoner, og kunne komme til en løsning som gir mening, både juridisk og teknisk. Da har man som bedrift et utrolig stort forsprang.

giammarco-boscaro-380907-unsplash.jpg

Hvordan blir samfunnet påvirket av personvernspørsmålet?

– Vi ser for eksempel at landets sikkerhet kan trumfe personvernet og det kan føre til at folk i noen situasjoner kan føle seg overvåket. Dette kan i sin tur resultere i at folk blir mindre villig til å dele tanker og ideer. Dette gir en svekket samfunnsdialog. Det vil være en negativ samfunnsutvikling. På den andre siden kan personvern representere en positiv utvikling, den personlige sfæren blir ivaretatt og enkeltpersoner kan kreve å vite hvilken informasjon en bedrift har om dem, samt hvordan denne informasjonen blir brukt. Personvern bidrar på den måten til at bedrifter blir mer transparente om informasjonen de bruker.

 

Tror du vi er bevisste nok på  personvern?

– Bedrifter har blitt langt mer bevisste, men dette gjelder ikke samfunnet for øvrig. De aller fleste er ukritiske forbrukere. Jeg ser et klart behov for mer bevisstgjøring knyttet til personvern, og tror at innføring av GDPR kan være et bra tidspunktå sette fokus på dette.  Folk har fått med seg Facebook og Cambridge Analytica-skandalen, men vi ser likevel ingen store endringer i privatpersoners bruksmønster ennå. Men det er dette, møtet mellom ny teknologisk utvikling, juridisk og teknologiske og samfunnsmessige implikasjoner jeg synes er den mest spennende delen av faget mitt.

 

Tilslutt, kan du si litt om SERIøs?

SERIøs studentforening er studentforeningen til Senter for Rettsinformatikk. I år har vi et spesielt fokus på å synliggjøre forvaltningsinformatikk som et viktig kompetanseområde for fremtiden, både i offentlig og ikke minst i privat sektor. I næringslivet blir det stadig viktigere med etterlevelse og praktisk gjennomføring av  GDPR.

Amund Strandå Kristiansen, Forvaltningsinformatikk UiO