Fire viktige personlige egenskaper i fremtidens arbeidsmarked

 


Finansnæringen vil verdsette et helt nytt sett med personlige egenskaper i fremtiden grunnet sosiale, politiske og digitale endringer. Dette viser rapporter fra Finans Norge og World Economic Forum.


Finansnæringen er en av næringene som vil oppleve store endringer i kompetanse innen 2020. I takt med at teknologien forandrer arbeidslivet vil noen egenskaper oppleves som mye viktigere. Felles for disse egenskapene er at de ikke kan erstattes av en maskin, i hvert fall ikke på kort eller mellomlang sikt. Dette betyr at selv om det er viktig å være analytisk, strukturert og ryddig er det andre, mer menneskelige egenskaper som vil være nøkkelen til å sikre seg drømmejobben i fremtiden.

 

photo-1534492242690-0c23c91413a9.jpg


Her er en liste over fire viktige egenskaper i fremtiden: 

 

Gode samarbeidsevner og sosial kompetanse

I Kompetansesjekken 2018 fremhever bedriftene gode samarbeidsevner som den klart viktigste egenskapen i fremtidens arbeidsmarked. Dette blir også gjenspeilet i World Economic Forum der de fant at gode samarbeidsevner samt andre sosiale ferdigheter som overtalelse, emosjonell intelligens og å kunne lære andre vil være mer ettertraktet på tvers av næringer. Sosial kompetanse vil bli viktigere og få ny rolledeling mellom mennesker og maskiner – det kan være det som skiller en bedrift fra en annen. Også egenskaper som empati og evnen til å lytte til andre blir viktigere i fremtiden.  


 

Kreativitet og skaperkraft

Mennesker er av natur langt mer kreative enn maskiner, men dette er en evne som ikke alltid faller mennesker naturlig og som må trenes opp. Nye teknologier, løsninger og markedsaktivitet vil resultere i større etterspørsel etter kreativitet. Det vil bli viktig å trene både på skaperkraft og toleranse for usikkerhet på arbeidsplassene. Kreativitet er en kognitiv egenskap, og blir trukket frem av World Economic Forum som en voksene del av kjerneegenskapene som kreves av fremtidens arbeidstakere. Slike kognitive evner, sammen med logisk tenkning og problemløsing er forventet å være en del av mer enn halvparten (52 prosent) av finansjobber innen 2020, i motsetning til bare 30 prosent av jobbene innen finans i dag.

 

jobb i finans

Informasjonskyndighet

Informasjon blir stadig mer tilgjengelig, men det å kunne bearbeide informasjon får økt betydning. Å ha evnen til å skille hva som er viktig fra det som ikke er viktig blir stadig mer viktig. I følge Forbes blir det skapt 2,5 kvintillioner (tusen kvandrilliarder om det skulle være lettere å fordøye) databyte hver dag. Mange liker også å si at 90 prosent av all informasjon har blitt laget de siste to årene. Dataøkning på dette nivået innebærer at man må være kritisk og kunne vurdere informasjonen man får tildelt. Som Albert Einstein en gang sa – ikke alt som kan telles teller, og ikke alt som teller kan telles. 

Fordypningsevne

Mennesker sitter på mer informasjon og kunnskap i dag enn noen gang før, og dette vil trolig bare fortsette å øke. Samtidig risikerer vi som individer å bli mer kunnskapsløse ettersom ting blir tilrettelagt for oss. Bare tenk på det – vi har tilgang til en verden av lettvint underholdning – Netflix og Youtube er bare et klikk unna på mobilen! Dermed kommer vi oss ikke forbi kjedelighetspunktet, som ofte er når vi leser bøker, lærer noe nytt og krevende eller reflekterer over dagen.

 

jobb i finans

 

Flere viktige egenskaper

Andre egenskaper som initiativrik, selvgående, analytisk, ansvarsfull og arbeidsvillig blir også trukket frem som viktige kompetanser for 2020. Siden vi opplever raske endringer og utvikling innenfor teknologi og digitalisering øker behovet kontinuerlig for ny kompetanse og ny læring. Finansnæringen er en kunnskapsnæring og de ansattes kompetanse er en viktig, om ikke den aller viktigste, ressursen. Den norske finansnæringen er en ledende næring når det kommer til digitalisering, og med de rette strategiske grepene vil dette fortsette fremover.

 

 

Denne posten er basert på Camilla Tepfers fra Infuture sitt foredrag under

Finansnæringens dag 2018